Web

Cập nhật mới về giá giúp bạn thành công hơn

Bạn đưa ra ý kiến của mình, và chúng tôi lắng nghe! Để giúp cho những campaign với số sales vừa và nhỏ có thể đem lại lợi nhuận và đồng thời hỗ trợ nhiều lợi thế mới cho những sellers đã bán tốt, Teespring cập nhật mức giá mới để giúp cho bạn có thể thành công hơn.

Lên ý tưởng và thực hiện ý tưởng cần rất nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên chi phí thực hiện những campaign có số sales ít thường rất cao khiến cho khả năng để bạn có thể thử nghiệm và sáng tạo rất hạn hẹp. Để giúp cho mọi sellers có thể thành công ở mọi mức độ, chúng tôi giảm giá cho những campaign có số sales vừa và thấp dựa trên những thay đổi từ nhà in. Sự thay đổi này sẽ giúp cho bạn có thể test nhiều ý tưởng nhưng vẫn có thể tạo ra lợi nhuận cho những chiến dịch vừa và nhỏ.

Dưới đây là những thông tin chính: 

Giảm giá – Với những campaigns dưới 9 units, không kể bất cứ số màu, giá của bạn sẽ được giảm từ $1 đến $4.00 (Xem thêm dưới phần Volume Discounts dưới đây). Những thay đổi này được đưa ra để giúp cho bạn có thể test và tìm kiếm những mẫu áo có lợi nhuận cao nhất, và hỗ trợ những campaigns thành công trong thời gian dài sử dụng chiến lược bán những niche áo “evergreen"  

Thay đổi giá - Để có thể cân bằng giá, các campaigns sẽ tăng giá trung bình là $0.37 cho mẫu áo một mặt in và $0.56 cho 2 mặt in. Với các sellers trung bình, sự thay đổi này giúp cân bằng lại chi phí in.

Giảm giá dựa trên số lượng bán - Volume Discounts – Lần đầu tiên trên Teespring, chúng tôi giới thiệu chương trình Volume Discount, hỗ trợ giảm giá cho mỗi sản phẩm với những campaign dưới 9 sales dựa trên số lượng áo bạn đã bán được. Chương trình này giúp bạn bán càng nhiều thì càng tiết kiệm được nhiều hơn, và sẽ có nhiều ngân sách hơn cho việc thử nghiệm những mẫu áo mới. Bạn có thể hình dung chương trình này như là một chương trình giúp bạn đầu tư vào ngân sách test của mình bằng số sales bán trước đây của mình. Sau khi chương trình chính thức hoạt động, tất cả những sellers có số sales trên 100 áo mỗi tháng sẽ được tham gia chương trình này sau khi đăng kí. Mức sales để tham gia chương trình này sẽ được thay đổi khi chương trình update theo thời gian.  

Chương trình này hoạt động như sau: Mỗi tháng - dựa trên tổng số sales của bạn - Bạn sẽ được xếp vào 6 hạng, mỗi hạng sẽ tương ứng với một lượng giảm giá cho mỗi sản phẩm. Phần giảm giá cho mỗi sản phẩm sẽ được nhân với tổng số sales của bạn từ những campaigns có 9 hoặc ít hơn 9 sales trong tháng đó để tính được tổng giảm giá. Số tổng giảm giá này sẽ được tính vào account của bạn trong tháng tiếp theo. Lưu ý không có giới hạn cho phần giảm giá này, số tổng giảm giá sẽ được dựa trên công sức của mình trong tháng để tính giảm giá sản phẩm của bạn trong tương lai! Do chương trình này được thông báo vào tháng 11, hạng của bạn sẽ được tính dựa trên số sales từ tháng 11 này.


Tin vui cho mọi người! Để bắt đầu chương trình Volume Discount Program, chúng tôi cho phép áp dụng số sales trong tháng 11 của bạn để bắt đầu tính giảm giá cho cùng tháng 11 này, có nghĩa là bạn sẽ có một tháng miễn phí giảm giá. Hơn nữa, số sales tháng 11 này sẽ giúp bạn xếp hạng số giảm giá vào tháng 12. Đăng kí tham gia trước ngày 30/11 để nhận quyền lợi này.