Tăng tốc cho mùa lễ 

Để có thể thu hút khách hàng của bạn hiệu quả hơn trong không khí mua sắm cho mùa lễ này, chúng tôi cập nhật một vài tính năng mới trên Teespring! Xem thêm dưới đây để có thêm thông tin chi tiết!
Các campaigns kết thúc trước ngày 15 tháng 12 sẽ được gắn Holiday Badge để đánh dấu rằng đơn mua hàng của họ chắc chẵn sẽ được chuyển đến trong dịp lễ Giáng sinh. Huy hiệu này sẽ được cài đặt mặc định theo IP địa chỉ của khách hàng, có nghĩa là những khách hàng "quốc tế" khi vào trang campaign của bạn sẽ chỉ thấy huy hiệu này nếu như campaign của bạn kết thúc trong hoặc trước ngày 7 tháng 12. (Đừng quên rằng các đơn giao hàng quốc tế chỉ được bảo đảm giao đúng dịp lễ nếu campaign kết thúc trong hoặc trước ngày 7 tháng 12)  

Các campaigns kết thúc trước ngày 15 tháng 12 sẽ được gắn Holiday Badge để đánh dấu rằng đơn mua hàng của họ chắc chẵn sẽ được chuyển đến trong dịp lễ Giáng sinh. Huy hiệu này sẽ được cài đặt mặc định theo IP địa chỉ của khách hàng, có nghĩa là những khách hàng "quốc tế" khi vào trang campaign của bạn sẽ chỉ thấy huy hiệu này nếu như campaign của bạn kết thúc trong hoặc trước ngày 7 tháng 12. (Đừng quên rằng các đơn giao hàng quốc tế chỉ được bảo đảm giao đúng dịp lễ nếu campaign kết thúc trong hoặc trước ngày 7 tháng 12)  

Theo thống kê năm ngoái conversion rate trong 3-4 ngày trước 10/12 tăng đến 20%. Trong năm nay chúng tôi hy vọng tỉ lệ conversion rate có thể tăng tương tự hoặc nhiều hơn đến trước ngày 15/12.   Điều này cũng có nghĩa rằng nếu như chi phí của bạn cho một áo là $8, với 20% chênh lệch conversion rate chi phí của bạn chỉ còn $6.67, giúp bạn tiết kiệm được $1.33!

Theo thống kê năm ngoái conversion rate trong 3-4 ngày trước 10/12 tăng đến 20%. Trong năm nay chúng tôi hy vọng tỉ lệ conversion rate có thể tăng tương tự hoặc nhiều hơn đến trước ngày 15/12.  

Điều này cũng có nghĩa rằng nếu như chi phí của bạn cho một áo là $8, với 20% chênh lệch conversion rate chi phí của bạn chỉ còn $6.67, giúp bạn tiết kiệm được $1.33!

Khách hàng của bạn sẽ nhận được email thông báo đơn đặt hàng của họ đã thành công và thời gian dự kiến áo sẽ được chuyển đến địa chỉ của họ được cập nhật. Nếu như campaign của bạn kết thúc trước ngày 15/12 (cho giao hàng nội địa) hoặc ngày 7/12 (cho giao hàng quốc tế) chúng tôi sẽ gửi email thông báo ngày giao hàng mới cho khách hàng. 

Khách hàng của bạn sẽ nhận được email thông báo đơn đặt hàng của họ đã thành công và thời gian dự kiến áo sẽ được chuyển đến địa chỉ của họ được cập nhật. Nếu như campaign của bạn kết thúc trước ngày 15/12 (cho giao hàng nội địa) hoặc ngày 7/12 (cho giao hàng quốc tế) chúng tôi sẽ gửi email thông báo ngày giao hàng mới cho khách hàng. 


CÁM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THAM KHẢO CÁC THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN TEESPRING! ĐỪNG QUÊN MỘT VÀI CHÚ Ý SAU:

1. Teespring sẽ cố gằng hoàn thành các đơn đặt hàng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trong mùa lễ này. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện in áo của bạn khi campaign đạt được một nửa lượng thời gian và orders.
2. Teespring không khuyến khích bạn thực hiện đơn đặt hàng từ campaign của mình rồi sau đó cancel để tạo được số sales giả trên trang chủ campaign. Chúng tôi sẽ xoá bỏ các đơn đặt hàng và gỡ bỏ các campaign vi phạm.