Biến ý tưởng của bạn thành mẫu thiết kế

Đến bước này chắc chắn bạn đã hiểu rõ khách hàng của mình. Đã đến lúc bạn áp dụng kiến thức này vào việc thiết kế một mẫu áo. Những mẫu thiết kế như thế nào thì khách hàng của bạn sẽ muốn mặc? Hãy thử tham khảo một vài ví dụ sau đây của một số cá nhân đã thành công trong việc chọn đúng tập khách hàng và thiết kế mẫu áo mà các thành viên của cộng đồng đều rất ưa chuộng.  

TRUST ME, I'M AN ENGINEER

Với mẫu áo rất thành công này, những kỹ sư mặc nó có cơ hội được tự hào về chuyên ngành của mình và phần nào giải thích được nghề kỹ sư là gì. Người thiết kế mẫu áo này chia sẻ:

Khởi đầu chúng tôi có hai mẫu thiết kế, mẫu đầu tiên chỉ có chữ 'Engineering' mẫu còn lại là 'Trust Me, I’m an Engineer.' Khi tương tác với khách hàng, đa số đều có phản hồi tốt hơn với mẫu áo thứ hai. Do đó chúng tôi tập trung vào mẫu áo này và tiếp tục đón nhận những phản hồi từ các kỹ sư và sinh viên ngành kỹ sư trên trang Facebook để hoàn thiện nó hơn. Sau nhiều lần chỉnh sửa và thay đổi, cuối cùng chúng tôi đã tạo được mẫu áo tốt nhất và chuyển đến khách hàng của mình.


Cảm hứng của tôi khi thực hiện mẫu áo này chính là sự đam mê về chuyên ngành kỹ sư. Có rất nhiều phân ngành mà chúng tôi có thể dùng để thay đổi thiết kế áo như kỹ sư điện, kỹ sư máy tính,... Kỹ sư là một ngành rất đa dạng và mỗi phân ngành lại có thể chia ra thêm rất nhiều nhánh. Từ sự đa dạng này chúng tôi cố gắng thiết kế một mẫu áo mà tất cả các kỹ sư có thể tìm thấy điểm chung từ những góp ý và ý kiến của họ.

TRY THIS

Hãy tìm 2-5 ý tưởng cho mẫu áo và đề xuất họ cho những khách hàng tiềm năng mà bạn liên hệ trước đây. Tập trung vào những ý tưởng tốt nhất. Nên nhớ rằng rất nhiều thiết kế thành công phải trải qua các giai đoạn loại bỏ và chỉnh sửa trước khi thực sự đến được khách hàng.